Jukka Laitamäki
Ossi Mannila
Mikko Poikselkä
Juha Vainionpää
Hermanni Ruohomäki
Toni Harju
Heikki Takala
Tommy Karlsson
Mats & Jonas Skoglund
Ville Koivuniemi
Antti Vertanen
Richard Norrgård
Mika Pihlajaniemi
Andreas Nyholm
Pasi Viitamäki
Raimo Uusi-Pantti
Juuso Mannila
Kahtu Tracktor Pulling Ruohonleikkurikilpailu Linkit
 
Isokuva
Kahtu esite
Kahtu esite